Etiket Gayrimenkul

Gayrimenkul Avukatı Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Gayrimenkul avukatı, taşınmaz mallarla ilgili hukuki işlemler ve anlaşmazlıkların çözümünde uzmanlaşmış, geniş bilgi ve deneyime sahip hukuk profesyonelleridir. Gayrimenkul avukatları, arsa, ev, işyeri gibi taşınmazların alım-satım işlemlerinden, kira sözleşmelerinin hazırlanmasına ve imar hukuku konularına kadar geniş bir yelpazede hizmet verirler.…

Ayıplı Gayrimenkul Davası

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize ayıplı gayrimenkul davası ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer…

Gayrimenkul Davası Avukatı

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize gayrimenkul davası ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı…

Gayrimenkul Hukuku Nedir? Ne Tür İşlere Bakar? Gayrimenkul Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

Gayrimenkul avukatı, taşınmaz malların alım satımı, kiralama, ipotek, devir ve diğer hukuki işlemlerinde uzmanlaşmış hukuk fakültesi mezunu ve baroya kayıtlı avukattır. Gayrimenkul avukatları, müvekkillerine sözleşme hazırlanması, tapu ve kadastro işlemlerinin takibi, kentsel dönüşüm projelerinde hukuki danışmanlık ve kamulaştırma davalarında temsilcilik…

Gayrimenkul Hukuk Büroları

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize gayrimenkul hukuk büroları ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer…

Gayrimenkul Hukuku Detayları

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize gayrimenkul hukuku detayları ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer…

Tapu İptal ve Tescil Davası

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize Tapu İptal ve Tescil Davası ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme…

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize ortaklığın giderilmesi davaları ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer…

Ecrimisil Davaları Nedir?

Ecrimisil davaları, taşınmaz mal sahiplerinin mülkiyet haklarını korumak amacıyla açılan, haksız işgal nedeniyle uğranılan zararın tazminini amaçlayan davalardır. Bu davalar, taşınmazın sahibi dışında bir kişi veya kurum tarafından izinsiz ve haksız şekilde kullanılmasının tespiti ve bu kullanımın sona erdirilmesi için…

Müdahalenin Men’i Davası

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize müdahalenin men’i davası ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer…

error: Content is protected !!