Faaliyet Alanlarımız

Taksirle Öldürme Suçu Nedir, Avukatı ve Görevleri

Taksirle öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu‘nun 85. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç, kişinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması sonucu, istemeden bir başkasının ölümüne sebebiyet vermesidir. Taksirle öldürme suçu, kasten işlenen cinayet suçlarından farklıdır çünkü burada failin öldürme kastı bulunmamaktadır.

Bu suç genellikle trafik kazaları, iş kazaları ve tıbbi müdahaleler gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

Konu Başlıkları

Taksirle Öldürme Suçu Nedir?

Taksirle öldürme suçu, hukuki açıdan karmaşık ve ciddi sonuçlar doğurabilen bir durumdur. Bu suçun meydana gelmesi halinde, mağdurların ve faillerin haklarının korunması büyük önem taşır.

Taksirle öldürme suçunun cezası, olayın niteliğine ve suçun işleniş biçimine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, taksirle adam öldürme davasında deneyimli bir avukat ile çalışmak, sürecin doğru yönetilmesi ve adil bir sonuca ulaşılması açısından kritik öneme sahiptir.

Taksirle Öldürme Suçunun Unsurları

  1. Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün İhlali: Fail, gerekli dikkat ve özeni göstermemiş olmalıdır.
  2. Neticenin Meydana Gelmesi: Failin dikkatsizliği veya tedbirsizliği sonucu bir ölüm meydana gelmelidir.
  3. Nedensellik Bağı: Failin eylemi ile ölüm arasında bir nedensellik bağı bulunmalıdır.
Taksirle Öldürme Suçu Nedir, Avukatı ve Görevleri

Taksirle Öldürme Suçu Avukatı ve Görevleri

Taksirle öldürme suçu ile ilgili olarak bir avukatın görevleri oldukça önemlidir. Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, müvekkillerimize en iyi hizmeti sunmak için uzman avukat kadromuz ile çalışmaktayız. Taksirle öldürme suçu avukatının görevleri şunlardır:

1. Hukuki Danışmanlık

Taksirle öldürme suçu kapsamında müvekkillerimize detaylı hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Müvekkillerimizi, hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirerek, en doğru adımları atmaları için yönlendiriyoruz.

2. Delil Toplama ve Analiz

Bir ceza davasında başarılı olmanın anahtarı, doğru ve yeterli delil toplamaktır. Avukatlarımız, olay yerinde incelemeler yaparak, tanık ifadeleri ve uzman raporları gibi delilleri toplar ve analiz eder.

3. Savunma Stratejisi Geliştirme

Müvekkilimizin lehine en etkili savunma stratejilerini geliştiriyoruz. Bu kapsamda, delillerin değerlendirilmesi, hukuki argümanların hazırlanması ve duruşma sırasında müvekkilimizi en iyi şekilde temsil etme görevini üstleniyoruz.

4. Duruşma ve İtiraz Süreçlerinde Temsil

Mahkeme sürecinde müvekkilimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Duruşmalar sırasında etkili savunma yaparak, müvekkilimizin haklarını korumak için gerekli tüm hukuki adımları atıyoruz. Ayrıca, mahkeme kararlarına karşı itiraz ve temyiz başvurularını da titizlikle yürütüyoruz.

5. Uzlaşma ve Alternatif Çözüm Yolları

Bazı durumlarda, dava sürecinin uzaması müvekkilimizin menfaatine olmayabilir. Bu gibi durumlarda, uzlaşma ve alternatif çözüm yollarını değerlendirerek, müvekkilimizin en kısa sürede sonuç almasını sağlıyoruz.

Taksirle Öldürme Suçu Unsurları, Cezası

Taksirle öldürme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesinde düzenlenmiş olup taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi için iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Bu suç tipi ile yasaklanan fiiller ölüm neticesine sebebiyet veren ve dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık teşkil eden her türlü fiillerdir. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktan çıkarılması gereken anlam, böyle bir yükümlülüğün varlığına rağmen kişinin gerekli önlemleri almaması veya kendisinden beklenilen özeni ifa etmemesidir.

Taksirle Öldürme Suçu Mağduru

Bu suçun mağduru yalnızca gerçek kişilerdir.

Taksirle Öldürme Suçunun Faili

Bu suçun faili yalnızca gerçek kişiler olabilir

Taksirle Öldürme Suçunda Korunan Hukuki Değer

Yaşama hakkı korunmaktadır.

Taksirle Öldürme Suçunun Unsurları

Kişinin neticeye yönelik bir iradesi bulunmaması gerekir. Fail, ölüm neticesini istememiş ancak dikkatsizliği, özensizliği sonucu öngörülebilir neticeden sorumlu tutulması söz konusu olur.

Fiil ile ortaya çıkan zarar arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. İlliyet bağı esasen failin fiili ile neticesi arasındaki nedensellik ilişkisidir. Neticenin meydana gelmesinde mağdur veya başka bir kişinin taksirli davranışının da etkili olması hali söz konusu olması mümkündür.

Bu durumda, diğer taksirli davranışın nedensellik bağını kesip kesmediğine bakılacaktır. Nedensellik bağı kesilmediği sürece failin sorumluluğunu ortadan kalkmayacak ve taksirin niteliği değişikliğe uğramayacaktır.

Suçun unsurlarından bir diğeri ise neticenin öngörülebilir olmasına rağmen fail tarafından öngörülememiş olmasıdır. Nedensellik bağının yanı sıra netice, faile objektif olarak yüklenilebilir durumda olmalıdır. Fail, fiili nedeniyle bu şart gerçekleştirilmeden cezalandırılamayacaktır.

Taksirle Öldürme Suçu ve Haksız Tahrik

Yargıtay kararları taksirle yaralama suçunda haksız tahrik hükümlerinden yararlanılmayacağı yönündedir.

Taksirle Öldürme Suçu ve Teşebbüs

Teşebbüs, failin suç işlemek kaydıyla icra hareketine başlaması, suçun kendi elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaması anlamına gelmekte olup, yalnızca unsurun kast olduğu suçlar için söz konusu olabilir.  Taksirle öldürme suçunda manevi unsur taksir olduğu için teşebbüs hükümleri uygulanmayacaktır.

Taksirle Öldürme Suçunda Zincirleme Suç

Kastın olmaması sebebiyle zincirleme suç hükümleri taksirle öldürme suçunda uygulama alanı bulmayacaktır.

Taksirle Öldürme Suçunda İştirak

TCK’nın 40. maddesi hükmüne göre taksirle işlenen suçlarda da iştirak mümkündür. Suçun iştirak halinde işlenmesi halinde herkes kendi kusurundan nedeniyle kusurları oranında sorumlu olacaktır.

Şahsi Cezasızlık ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Haller

Taksirle ölüme sebebiyet verme suçunda, taksirle yaralama suçuna ilişkin TCK düzenlemesine paralel olarak şahsi cezasızlık sebebi ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep hükümleri geçerli olacaktır.

Bu halde münhasıran failin kişisel ve ailevi durumunun, artık bir ceza verilmesini gereksiz kılacak derecede etkilenmiş olması halinde faile ceza verilmez, bilinçli taksir halinde ise ceza yarıdan altıda birine kadar indirilebilir.

Taksirle Öldürme Suçu Davaları için Bize Ulaşın

Taksirle öldürme suçu, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sonucunda, kasıtsız olarak bir başkasının ölümüne sebebiyet verme durumudur ve Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Bu suç türü genellikle trafik kazaları, iş kazaları ve tıbbi müdahaleler gibi çeşitli durumlarda ortaya çıkar.

Taksirle öldürme suçu avukatı, müvekkillerine hukuki danışmanlık, delil toplama ve analiz, savunma stratejisi geliştirme, duruşma ve itiraz süreçlerinde temsil gibi hizmetler sunarak, müvekkillerinin haklarını en etkin şekilde korur.

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, 1992 yılından bu yana edindiğimiz tecrübe ve uzmanlık ile taksirle öldürme suçu davalarında müvekkillerimize profesyonel ve güvenilir hizmetler sunmaktayız. Dava sürecinin her aşamasında, hukuki bilgi birikimimiz ve deneyimimiz ile müvekkillerimizin yanındayız, bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!