Faaliyet Alanlarımız

Vasiyetname İptali Davası

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul miras avukatı kadrosu vasiyetnamenin iptali davası, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Konu Başlıkları

Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almakta olup, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması durumunda bu kanuna ve Yargıtay içtihatlarına bakılması gerekmektedir.

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin iptali davası miras hukuku bakımından en sık karşılaşılan dava türlerinden biridir. Vasiyetname, ölenin son arzularının bulunduğu, mirasçılarının haklarını belirlediği ya da haklarını elinden aldığı, çok sıkı şekil şartları ile oluşturulması gereken önemli bir metindir. Dolayısıyla vasiyetnamenin kanunda aranan özellikler ile oluşturulmaması durumunda, vasiyetname metninden memnun olmayan, vasiyetnamenin ya da bir bölümünün geçersizliğini ileri süren tarafın bu davayı açması gerekmektedir.

Vasiyetname için gereken şartlar, hangi şekillerde vasiyetname yapılabileceği gibi önemli hususları vasiyetname düzenlenmesi sayfamızda görebilirsiniz. Burada vasiyetnamenin iptali davası üzerinde durulacaktır.

Öncelikle Türk Medeni Kanunu’na göre vasiyetnamenin iptali için şu hallerden en az birinin bulunması gerekmektedir; Vasiyetnameye konu tasarruf ehliyetsiz bir kişi tarafından yapılmış olabilir, tasarruf yapan kişi, yanılmaya, aldatmaya, korkutmaya ya da zorlamaya maruz kalmış olabilir, tasarrufun içeriğinde, bağlandığı koşullarda ya da yüklemelerde hukuka ya da ahlaka aykırılıklar söz konusu olabilir ya da son olarak tasarruf için kanunda öngörülen sıkı şekil şartlarına aykırılıklar olabilir. İşte bu durumlardan her biri tek başına vasiyetnamenin iptal edilmesi için yeterlidir.

Örnek olarak, resmi vasiyetnamede tanıkların, vasiyetname ile miras bırakandan herhangi bir kazanımda bulunmamaları gerekir. Ya da vasiyet edenin vasiyetname yapmaya ehil olması gerekir. İşte bu durumlara aykırılık söz konusu ise vasiyetnamenin iptali davası açılabilecektir.

Vasiyetname İptali Davası

Vasiyetnamenin iptali davasında davacı, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı olabilir. Dava ile vasiyetnamenin tamamı ya da bir bölümünün iptali istenebilir.

Vasiyetnamenin iptali davası bakımından hak düşürücü süreler söz konusudur. Kanuna göre iptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.

Vasiyetnamenin iptali davasında görevli mahkemeAsliye Hukuk Mahkemeleri‘dir. Yetkili mahkeme ise ölenin son yerleşim yeri mahkemesidir. Ölenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir. Dolayısıyla yetkisiz yerde açılan dava, yetki nedeniyle reddedilecektir. Tarafların rızalarının bir önemi yoktur.

Vasiyetnamenin iptali davasında verilen karar ile vasiyetname iptal edilebilir. Vasiyetnamenin iptaline dair verilen karar, geçmişe etkili bozucu yenilik doğuran karar niteliğindedir.

İstanbul Miras Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Vasiyetnamenin İptali Davası Avukatı Ekibimize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu boşanma avukatı kadrosu aile hukuku ve boşanma davalarında boşanma avukatı ve arabulucusu olarak boşanma ile ilgili her türlü konuda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Her boşanma davasının kendine özel olduğunu biliyoruz ve size, durumunuza ve hedeflerinize uygun kişiselleştirilmiş çözümler üretmeye kararlıyız.

Ekibimizin açık iletişim, verimlilik ve şefkatli desteğe olan sarsılmaz bağlılığı, bu zorlu zamanlarda yalnız olmamanızı sağlar. Size doğru rehberlik etmek ve hayatınıza devam etmek için gerekli olan hukuki desteği vermek için hazırız.

Hukuk büromuza ve vasiyetnamenin iptali davası için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!