Faaliyet Alanlarımız

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, evlilik birliğini sonlandırmak isteyen çiftlerin karşılıklı anlaşarak boşanma sürecini yürütmeleri için tercih ettikleri bir yöntemdir. Bu davada, eşler arasında nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda tam bir mutabakat sağlanması gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu‘nun 166/3 maddesi gereğince, anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için çiftlerin en az bir yıl evli olmaları şartı bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların tüm hak ve yükümlülüklerini net bir şekilde belirleyen bir belge olup, bu protokolün dikkatlice ve detaylı bir şekilde hazırlanması büyük önem taşımaktadır.

Konu Başlıkları

Dava dilekçesi ve protokol ile birlikte aile mahkemesine başvurulduktan sonra, mahkeme tarafından duruşma günü belirlenir ve taraflar mahkeme huzurunda boşanma taleplerini sözlü olarak beyan ederler. Hakim, protokolü ve tarafların beyanlarını değerlendirerek boşanma kararını verir.

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davalarına kıyasla daha hızlı sonuçlanmakta ve taraflara zaman ve maliyet avantajı sağlamaktadır.

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, anlaşmalı boşanma davalarında müvekkillerimize hukuki destek sunarak, sürecin sorunsuz ve etkin bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktayız. Anlaşmalı boşanma süreci hakkında daha fazla bilgi almak ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, evlilik birliğini sona erdirmek isteyen çiftlerin karşılıklı anlaşarak boşanmaları sürecidir. Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesi uyarınca, en az bir yıldır evli olan çiftler, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanabilirler. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davalarına göre daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuçlanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 1. Evlilik Süresi: Eşlerin en az bir yıldır evli olması gerekmektedir.
 2. Anlaşma Protokolü: Tarafların boşanma, nafaka, velayet ve mal paylaşımı konularında mutabakata vardıkları bir anlaşma protokolü hazırlamaları gerekmektedir.
 3. Mahkemeye Başvuru: Tarafların birlikte mahkemeye başvurarak boşanma taleplerini beyan etmeleri gerekmektedir.
 4. Hakimin Onayı: Mahkeme hakimi, tarafların boşanma protokolünü uygun bulursa anlaşmalı boşanmayı onaylar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasının açılması için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 1. Boşanma Protokolünün Hazırlanması: Taraflar, boşanma süreci ile ilgili tüm konularda mutabakata vardıkları bir protokol hazırlarlar. Bu protokolde, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konular ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 2. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Taraflar, anlaşmalı boşanma talebini içeren bir dava dilekçesi hazırlar ve imzalarlar.
 3. Mahkemeye Başvuru: Dava dilekçesi ve anlaşma protokolü ile birlikte yetkili aile mahkemesine başvurulur.
 4. Mahkeme Tarafından İnceleme: Mahkeme, tarafların hazırladığı protokolü inceler ve uygun bulursa duruşma günü belirler.
 5. Duruşma ve Hakimin Kararı: Duruşma günü taraflar mahkemede hazır bulunur ve boşanma taleplerini sözlü olarak beyan ederler. Hakim, protokolü ve tarafların beyanlarını değerlendirerek anlaşmalı boşanma kararı verir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anlaşmalı boşanma sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır:

 • Protokolün Dikkatlice Hazırlanması: Tarafların tüm hak ve yükümlülüklerinin net bir şekilde belirlendiği anlaşma protokolünün dikkatlice hazırlanması önemlidir.
 • Mahkemeye Doğru ve Eksiksiz Bilgi Sunulması: Mahkemeye sunulan bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olması, sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlar.
 • Hukuki Danışmanlık Alınması: Anlaşmalı boşanma sürecinde bir avukattan hukuki danışmanlık almak, tarafların haklarını korumaları açısından faydalı olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası, evlilik birliğini sonlandırmak isteyen çiftler için hızlı ve etkili bir çözüm sunmaktadır. Tarafların karşılıklı anlaşarak boşanma sürecini yürütmeleri, hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlamaktadır.

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, anlaşmalı boşanma davalarında müvekkillerimize profesyonel hukuki destek sunmaktayız. Anlaşmalı boşanma süreci ile ilgili daha fazla bilgi almak ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci

Eşler, anlaşmalı boşanma davasını kendileri açabileceği gibi avukatları aracılığıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirler. Anlaşmalı boşanma davası sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusudur. Bunlara kısaca değinmek gerekirse:

 • Dava ortak bir dilekçe ile açılmalı veya eşin açtığı dava diğer eş tarafından kabul edilmeli,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmeli
 • Taraflar duruşmada boşanma arzularını hakime bizzat beyan etmeli

Dava Süresi: Anlaşmalı boşanma davası Türk Hukukunda tek celsede biten duruşmalardan bir tanesi olup 2-4 ay arasında sürmektedir. Mahkemelerin yoğunluğuna göre daha kısa da sürebilmektedir.

Davanın açılmasıyla birlikte tarafların taleplerinin tam ve eksiksiz olması halinde mahkemece duruşma tarihi verilecektir. Duruşmada tarafların iradelerini boşanma yönünde beyan etmeleri neticesinde hakim tarafından boşanmaya karar verilecek ve davanın kesinleşmesiyle birlikte boşanma işlemi tamamlanmış olacaktır.

Görevli Mahkeme: Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olup, başka bir mahkemede davanın açılması halinde dava, görev yönünden reddedilecektir.

Yetkili Mahkeme : Anlaşmalı boşanma davasında yetkili mahkemenin tayini için genel yetki kurallarına gidilecektir.

Boşanma Davası için Avukatlarımıza Ulaşın

Anlaşmalı boşanma davaları, çiftlerin karşılıklı anlaşarak evliliklerini sonlandırmaları için yasal bir çerçevede yürütülmektedir. Bu süreçte, eşler arasında nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi tüm hususlarda uzlaşmaya varılması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası açmak için tarafların en az bir yıl evli olmaları ve bir anlaşma protokolü hazırlamaları şarttır. Protokol, tarafların tüm hak ve yükümlülüklerini içermeli ve eksiksiz olmalıdır.

Dava dilekçesi ile birlikte aile mahkemesine başvurulduğunda, mahkeme duruşma günü belirler ve taraflar boşanma taleplerini mahkeme huzurunda ifade ederler. Hakim, protokolü ve beyanları inceleyerek anlaşmalı boşanma kararını verir. Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli davalara göre daha hızlı ve maliyet açısından avantajlıdır.

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, anlaşmalı boşanma davalarında profesyonel hukuki destek sunmaktayız. Anlaşmalı boşanma süreci hakkında detaylı bilgi almak ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!