Faaliyet Alanlarımız

Atatürk’e Hakaret Suçu ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz Atatürk’e hakaret suçu ve cezası ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Mustafa Kemal Atatürk’e karşı işlenen suçlar, özel bir kanun olan 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun” tarafından düzenlenmiştir. Bu kanun kapsamında, Atatürk’ün hatırasına hakaret suçu ve Atatürk’ü temsil eden heykel, büst, abideleri ve kabrine zarar verme suçlarına yer verilmiştir. İşlenen suçlara dair detaylar şu şekildedir:

Atatürk’ün Hatırasına Hakaret Suçu ve Cezası

Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (5816 sayılı Kanun m.1/1). Bu suç genellikle internet üzerinden, özellikle sosyal medya platformlarında işlenmektedir.

Suç İşleme Biçimleri:

 1. Atatürk’ün Hatırasına Hakaret Etmek:
  • Atatürk’ün hatırasını değersizleştiren somut bir fiil veya olgu isnat etmek.
  • Örneğin, “Atatürk devletin mallarını çaldı, zimmetine mal geçirdi” gibi ifadeler.
 2. Atatürk’ün Hatırasına Sövmek:
  • Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla Atatürk’ün hatırasının değersizleştirilmesi.
  • Örneğin, Atatürk’e aptal, şahsiyetsiz gibi soyut sözler veya tükürme gibi davranışlar.

Aleniyet Unsuru:

Atatürk’ün hatırasına hakaret suçunun işlenmesi için suçun alenen işlenmesi gerekmektedir. Aleniyet, suçun başkaları tarafından görülme, duyulma ve algılanabilme olasılığını içermektedir.

Cezası:

Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk’ün Heykel, Büst ve Abideleri ile Kabrine Zarar Verme Suçu ve Cezası

Atatürk’ü temsil eden heykel, büst, abideler ve kabrine zarar veren kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır (5816 sayılı Kanun m.1/2).

Suç Biçimleri:

 • Tahrip Etme:
  • Heykel, büst, anıt vb. şeyleri kısmen zarar görecek şekilde saldırmak.
 • Kırma:
  • Büst, heykel, mezar, anıt vb. şeyleri parçalara ayırmak veya bir bölümünü ana gövdeden ayırmak.
 • Bozma:
  • Heykel, büst, mezar vb. şeylerin amacına uygun kullanılmasını olanaksız hale getirmek.
 • Kirletme:
  • Heykel, büst, mezar ve anıtlar üzerinde yazı yazmak, resim çizmek, kağıt, afiş, ilan vb. şeyler yapıştırmak.

Cezası:

Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri ile kabrine zarar veren kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu kanun, Atatürk’ün manevi varlığını ve hatırasını korumayı amaçlamaktadır. Suçların işlenmesi durumunda yasal yaptırımlar uygulanarak, Atatürk’ün anısının saygıyla muhafaza edilmesi sağlanmaktadır.

Atatürk'e Hakaret Suçu

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlarda Cezayı Arttıran Durumlar ve Hukuki Prosedürler

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un 2. maddesi, Atatürk’ün hatırasına hakaret veya Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abidelere zarar verme suçlarında cezayı arttıran halleri düzenlemiştir. Bu haller şunlardır:

 1. Toplu İşlenme Durumu:
  • İki veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenirse faillerin cezası yarı oranında arttırılır.
 2. Umumi veya Umuma Açık Mahallerde İşlenme:
  • Suçum umumi veya umuma açık mahallerde (alışveriş merkezi, cami, okul, toplu taşıma araçları vb.) işlenirse ceza yarı oranında arttırılır.
 3. Basın Vasıtasıyla İşlenme:
  • Suç basın aracılığıyla işlenirse ceza yarı oranında arttırılır.
 4. Zor Kullanılarak İşlenme veya Teşebbüs Durumu:
  • Atatürk’e hakaret veya heykel, büst ve abideleri ile kabrine zarar verme suçları zor kullanılarak işlenirse veya teşebbüs edilirse, ceza bir misli artırılır.
 5. Zincirleme Suç Durumu:
  • Atatürk’e hakaret suçunun zincirleme şekilde işlenmesi, 1/4 ila 3/4 arasında arttırım nedeni olarak düzenlenmiştir.

Bu durumlar, suçların ciddiyetini ve toplumsal etkisini göz önünde bulundurarak ceza miktarlarını arttırmayı amaçlamaktadır.

Adli Para Cezası, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

 • Adli Para Cezası:
  • Hapis cezası 1 yıl veya altındaysa, adli para cezasına çevrilebilir.
 • Erteleme:
  • Hapis cezası 2 yıl veya altındaysa, mahkeme cezanın infazını erteleyebilir.
 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB):
  • Hapis cezası 2 yıl veya altındaysa, hükmün açıklanması geri bırakılabilir. Bu, belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda cezanın ortadan kaldırılmasını sağlar.

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi:

 • Kamu davası açma süresinin ertelenmesi, savcının belirli bir süre içinde dava açma yerine şüpheli hakkında dava açmayı ertelemesine denir.

Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı:

 • Atatürk aleyhine işlenen suçlar, şikayete tabi olmayıp savcılık tarafından resen soruşturulur. Zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.

Uzlaşma:

 • Atatürk aleyhine işlenen suçlar, uzlaşma kapsamında değildir. Suçun mağduru ile şüphisi arasında uzlaşma yapılamaz.

Görevli Mahkeme:

 • Atatürk aleyhine işlenen suçlar, asliye ceza mahkemesi tarafından yargılanır.

Yukarıdaki bilgiler, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ve genel ceza hukuku prensiplerine dayanarak, suç işleyenlere uygulanacak cezaların ve hukuki süreçlerin detaylı bir açıklamasını sunmaktadır.

Atatürk’e Hakaret Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve Atatürk’e hakaret suçu ve cezası ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!