Faaliyet Alanlarımız

Kentsel Dönüşüm Kararına Katılmayan Kat Maliklerinin Hakları

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize Kentsel Dönüşüm Kararına Katılmayan Kat Maliklerinin Hakları ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Konu Başlıkları

Kentsel Dönüşüm Kararına Katılmayan Kat Maliklerinin Hakları, 6306 sayılı Kanun ile hayatımıza giren kentsel dönüşüm, afet riski altındaki yapıların, sağlıklı ve güvenli hale getirilmesini amaçlamaktadır. Kentsel dönüşüm sürecinin başlaması için ya bir bölgenin riskli alan ilan edilmesi ya da bir yapının riskli yapı olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Riskli alan ilanı veya riskli yapı tespiti sonrası maliklerin, kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalara en az üçte iki çoğunlukla karar vermeleri gerekmektedir.

Kanun koyucu kentsel dönüşümü olabildiğince hızlı şekilde tamamlanabilmesi için, alınan kararlara katılmayan maliklerin arsa paylarının, kanun gereğince açık artırma ile satılacağı şeklinde düzenlemeye yer vermiştir. Ancak satış aşamasına gelene kadar gerçekleştirilen tüm işlemlerin Kanuna ve Uygulama Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir. Bu işlemlerdeki hukuka aykırılıklar satışın yapılmasına engel oluşturacaktır.

Kentsel dönüşüm kararına katılmayan maliklerin, söz konusu hukuka aykırılıkları ileri sürerek kararlara ve satış işlemine karşı hukuki yollara başvurmaları mümkündür.

Kentsel Dönüşüm Kararına Katılmayan Kat Maliklerinin Hakları, hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira kentsel dönüşüm kapsamında alınan kararlara katılmayan maliklerin arsa paylarının satılması da dâhil olmak üzere, önemli hak kayıplarına uğramaları söz konu olabilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kararına Katılmayan Kat Maliklerinin Hakları

Kentsel Dönüşüm Kararına Katılmayan Kat Maliklerinin Hakları ve Riskli Yapı ve Riskli Alan

Kentsel dönüşüm uygulamalarının ilk adımını riskli yapı tespiti veya riskli alan ilanı oluşturmaktadır. Kanunda yapılan tanımlara göre;

Riskli yapı: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıdır. Bir yapının riskli yapı olarak kabul edilebilmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış olması ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıması gerekmektedir.

Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan ve Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alanı ifade etmektedir. Riskli alan, Cumhurbaşkanınca re’sen ilan edilebileceği gibi, maliklerin Bakanlığa yaptıkları başvuru üzerine de ilan edilebilir.

Kentsel Dönüşüm Kararına Katılmayan Kat Maliklerinin Hakları ve Alınabilecek Kararlar

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak uygulamalara, taşınmaz maliklerinin sahip oldukları hisselerinin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Maliklerin temel olarak alabilecekleri üç karar şunlardır: güçlendirme kararı, yıkım kararı ve yıkım ve yeniden inşa kararı.

Alınan Kararın ve Teklifin Diğer Maliklere Tebliğ Edilmesi

Karar alındıktan sonra maliklerin müteahhit ile bir sözleşme akdetmeleri gerekmektedir. Ancak karara katılmayan maliklerin de sözleşme şartlarını kabul ederek müteahhitle anlaşmaları mümkündür. Bu sebeple gerek alınan kararın gerekse imzalanacak sözleşmenin şartlarının diğer maliklere bildirilmesi icap etmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kararına Katılmayan Kat Maliklerin Başvurabilecekleri Hukuki Yollar Nelerdir?

Kentsel Dönüşüm Kararına Katılmayan Kat Maliklerinin Hakları, hukuki durumlarını korumak için üç temel başvuru yolu vardır: üçte iki çoğunlukla alınan kararın iptali davası, satış işlemi ve satış bedeline itiraz davası, müteahhit ile yapılan anlaşmaya karşı itiraz.

Kentsel Dönüşüm Kararına Katılmayan Maliklerin Arsa Paylarının Satılması

Kentsel Dönüşüm Kararına Katılmayan Kat Maliklerinin Hakları ve teklifi kabul etmeyen maliklerin arsa payları, belirli şartlar altında kanun gereği açık artırma ile satılacaktır. Ancak bu süreçte belirlenen prosedürlerin ve hukuki yolların takip edilmesi önemlidir.

Payların Satışı İşlemine Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar

Kentsel Dönüşüm Kararına Katılmayan Kat Maliklerinin Hakları, Pay satışına yönelik başvuruların reddedilmesi veya rayiç bedelin belirlenmesi gibi durumlarda, ilgili maliklerin idari yargıda dava açma hakkı bulunmaktadır. Bu süreçte uygun hukuki yolları izlemek, maliklerin haklarını korumaları açısından önemlidir.

Kentsel Dönüşüm Kararına Katılmayan Kat Maliklerinin Hakları için Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosuyla müvekkillerine taşınmazlarla ilgili olarak kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında yanlarında yer alarak, yasal süreçlerde destek sağlıyor ve haklarını korumak için gereken adımları atıyoruz. İmar mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparak, projelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, gerekli izin ve ruhsatların alınması süreçlerinde müvekkillerimizi yönlendiriyor ve gereken başvuruları takip ediyoruz.

Gayrimenkulün geliştirilmesi sürecinde de müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim planlarının geliştirilmesi, site yönetimine ilişkin konularda danışmanlık yaparak, müvekkillerimizin karar alma süreçlerinde destek oluyoruz. Ayrıca, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da hukuki destek sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, güçlü ve deneyimli bir avukat kadrosuyla müvekkillerine etkin çözümler sunmaya devam etmektedir. İstanbul’daki gayrimenkul avukatı ihtiyaçlarınız için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!