Faaliyet Alanlarımız

Enflasyon Sebebiyle Kira Bedelinin Uyarlanması

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize Enflasyon Sebebiyle Kira Bedelinin Uyarlanması ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Konu Başlıkları

Kira sözleşmelerinde, tarafların özgür iradeleriyle belirlenen kira bedeli ve diğer koşullar zamanla değişen etkenler karşısında dengesiz hale gelebilir. Bu durumda enflasyon gibi faktörler, kira bedeli ile mülkün kullanımı arasında dengeyi bozabilir. Bu durumda kira bedelinin uyarlanması gerekebilir.

Uyarlama Davasının Koşulları

Enflasyon Sebebiyle Kira Bedelinin Uyarlanması, Türk Borçlar Kanunu’nun “aşırı ifa güçlüğü” başlığını taşıyan 138. Maddesi kapsamında incelenir. Bu maddeye göre, uyarlama davası açılabilmesi için şu koşulların sağlanması gerekir:

Öngörülemeyen Durum: Sözleşme sırasında tarafların öngöremediği ve beklenmeyen bir durumun ortaya çıkması gerekir. Bu durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebep olmalıdır.

Dengesizlik: Oluşan durum, sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olan dengeleri, dürüstlük kurallarına aykırı şekilde borçlu aleyhine değiştirmiş olmalıdır.

Borçlu Haklarını Saklı Tutmalıdır: Borçlu, borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olmalıdır.

Enflasyon Sebebiyle Kira Bedelinin Uyarlanması

Koşulların İncelenmesi

Öngörülemeyen Durum: Enflasyon gibi faktörlerin sözleşme sırasında öngörülmesi zor olabilir. Ancak, tacirler için öngörülebilirlik koşulu daha sıkıdır. Ekonomik istikrarsızlık ve devalüasyon gibi durumlar, tacirler için öngörülebilir kabul edilebilir.

Dengesizlik: Enflasyon artışı, kira bedeli ile mülkün değeri arasında dengesizlik oluşturabilir. Bu durum, sözleşmenin dürüstlük kurallarına aykırı bir şekilde borçlu lehine değişmesine neden olabilir.

Borçlu Haklarını Saklı Tutmalıdır: Borçlu, kira bedelinin uyarlanması talebini ifa ederken haklarını saklı tutmalıdır. Aksi takdirde, bu durumu kabul etmiş sayılabilir.

Uyarlama davası, sözleşme taraflarının edimler arasındaki dengeyi sağlamak için başvurabileceği bir yol olarak karşımıza çıkar. Ancak her durumun kendi özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer koşullar uygunsa, taraflar sözleşmeyi uyarlayabilir veya feshedebilirler.

Enflasyon Sebebiyle Kira Bedelinin Uyarlanması Davası için Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosuyla müvekkillerine taşınmazlarla ilgili olarak kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında yanlarında yer alarak, yasal süreçlerde destek sağlıyor ve haklarını korumak için gereken adımları atıyoruz. İmar mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparak, projelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, gerekli izin ve ruhsatların alınması süreçlerinde müvekkillerimizi yönlendiriyor ve gereken başvuruları takip ediyoruz.

Gayrimenkulün geliştirilmesi sürecinde de müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim planlarının geliştirilmesi, site yönetimine ilişkin konularda danışmanlık yaparak, müvekkillerimizin karar alma süreçlerinde destek oluyoruz. Ayrıca, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da hukuki destek sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, güçlü ve deneyimli bir avukat kadrosuyla müvekkillerine etkin çözümler sunmaya devam etmektedir. İstanbul’daki gayrimenkul avukatı ihtiyaçlarınız için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!