Faaliyet Alanlarımız

Kaçmaya İmkan Sağlama Suçu ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz Kaçmaya İmkan Sağlama Suçu ve Cezası ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Kaçmaya İmkan Sağlama Suçu Nedir?

Kaçmaya imkan sağlama suçu, tutuklu, hükümlü veya gözaltına alınan kişinin, bulunduğu cezaevi, nezarethane veya gözetim altındaki yerden kaçmasına yardım edilmesi durumunda ortaya çıkar. İmkan sağlama, yardım etme eyleminin bir türüdür ve kaçmanın gerçekleşmesini kolaylaştıran her türlü yöntemi içerir.

Türk Ceza Kanunu‘nun 294. maddesinde düzenlenen kaçmaya imkan sağlama suçu, “adliyeye karşı suçlar” başlığı altında yer alır ve üç farklı durumu içerir:

  1. Gözaltındaki kişinin kaçmasına imkan sağlama
  2. Tutuklunun kaçmasına imkan sağlama
  3. Hükümlünün kaçmasına imkan sağlama

Gözaltına alınan kişi, savcılık kararıyla geçici olarak özgürlüğü kısıtlanan bireydir ve genellikle bir nezarethaneye konulur. Tutuklu ise suç şüphesi altında olan ve özgürlüğü geçici olarak sınırlanan kişidir. Tutuklama, genellikle bir hakim veya mahkeme kararına dayalı bir ceza muhakemesi tedbiridir. Hükümlü ise mahkeme kararıyla kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunan kişidir.

Kaçmaya İmkan Sağlama Suçunun Unsurları

Kaçmaya imkan sağlama suçu, gözaltındaki kişinin, tutuklunun veya hükümlünün kaçmasına yardım etmekle oluşur. Ancak suçun tamamlanabilmesi için, kaçma eyleminin gerçekleşmesi gerekir, yani kişinin kolluk kuvvetlerinin, adli veya idari otoritelerin egemenliğinden kaçması. Suçun işlenmesi için suçluya rehberlik etmek, talimat vermek, kılık değiştirmesini sağlamak gibi kaçmanın gerçekleşmesini kolaylaştıracak eylemlerin yapılması gereklidir. Bu eylemler, aslında gözaltındaki, tutuklu veya hükümlünün kaçma suçlarına iştirak anlamına gelir. Ancak, suç politikası gereği, kaçma eylemini kolaylaştırmak, iştirak hükümleri kapsamında değil, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.

Hükümlüler için TCK’nın 294/2. maddesinde düzenlenen hükümlünün kaçmasına imkan sağlama suçunun gerçekleşebilmesi için kaçan hükümlünün kolluk görevlilerinin egemenliği altına girmesi gerekir. Aksi takdirde, henüz kolluğun egemenliği altına girmemiş, yani yakalanmamış bir hükümlünün kaçmasına yardım etmek, hükümlünün kaçmasına imkan sağlama suçu değil, suçluyu kayırma suçu oluşturur.

Gözaltındaki kişinin kendi çabasıyla kaçması, hukuki olarak bir suç oluşturmaz. Ancak, kişiye kaçmasında yardım eden bir başkası varsa, bu durumda kaçmaya imkan sağlama suçu oluşur.

Uyuşturucu madde kullanımı suçundan gözaltında olan bir şahsın, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kaçtığı durumu, TCK’nın 294/8. maddesine uymadığı gibi hükümlü veya tutuklu olmaması nedeniyle TCK’nın 292. maddesine göre suç unsurları oluşmaz ve beraatine karar verilir (Y16CD-K:2016/1615).

Tutuklu veya hükümlünün, kendi çabasıyla kaçması durumunda, kaçma suçu unsurları oluşur.

Gözaltındaki, tutuklu veya hükümlünün başkalarını kaçmaya teşvik etmesi durumunda, gözaltındaki, tutuklu veya hükümlü hakkında suça teşvik hükümleri uygulanır.

Hükümlü, Tutuklu veya Gözaltına Alınanın Kaçmasına İmkan Sağlama Suçunun Cezası

Gözaltındaki veya tutuklunun kaçmasına yardım eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK 294/1).

Hükümlünün kaçmasına yardım eden kişi, cezanın süresine bağlı olarak iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılır (TCK 294/2). Ancak, hükümlünün cezasına göre:

a) Müebbet hapis cezası ise, beş yıldan sekiz yıla, b) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise, sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.

Bu suçların cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır (TCK 294/3).

Kaçması sağlanan kişi sayısının birden fazla olması durumunda, bu sayı göz önünde bulundurularak, verilecek ceza üçte birden bir katına kadar artırılır (TCK 294/4).

Bu suçların gözaltındaki, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişiler tarafından işlenmesi durumunda, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır (TCK 294/5).

Bu suçları işleyen kişinin üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi olduğu durumda, verilecek ceza üçte bir oranında indirilir (TCK 294/6).

Bu suçlar sırasında kasten yaralama veya öldürme suçu gerçekleşirse veya eşyaya zarar verilirse, ayrıca bu suçlara ilişkin hükümlere göre ceza verilir (TCK 294/7).

Gözaltındaki, tutuklu veya hükümlünün kaçmasına imkan sağlama suçu işlenirken, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılması durumunda, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir (TCK 294/8).

Kaçmaya İmkan Sağlama

Adli Para Cezası, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli para cezası, hükümlü, tutuklu veya gözaltında olan kişinin kaçmasına imkan sağlama suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası bir yıl veya daha azsa uygulanabilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı, hükümlü, tutuklu veya gözaltında olan kişinin kaçmasına imkan sağlama suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası iki yıl veya daha azsa verilebilir.

Erteleme kararı, hükmedilen hapis cezasının belirli bir süre boyunca infaz edilmemesini sağlar. Kaçmaya imkan sağlama suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası iki yıl veya daha azsa, mahkeme tarafından erteleme kararı verilebilir.

Şikayet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma, Görevli Mahkeme

Kaçmaya imkan sağlama suçu, şikayete tabi olmayan bir suçtur, bu nedenle suçun mağduru tarafından şikayet edilmesi gerekmez. Suçun işlendiği tarihten itibaren dava zamanaşımı süresi başlar ve 8 yıldır. Firar sırasında kasten yaralama veya öldürme gibi ağır durumlar söz konusuysa, zamanaşımı süresi 15 yıla çıkar.

Kaçmaya imkan sağlama suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Gözaltındaki, tutuklu veya hükümlünün kaçmasına imkan sağlama suçu nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından gerçekleştirilir.

Kaçmaya İmkan Sağlama Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve kaçmaya imkan sağlama suçu ve cezası ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!