Faaliyetlerimiz

AVM ve Mağazadan Hırsızlık Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz AVM ve mağazadan hırsızlık suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Türk Ceza Kanunu‘na göre, AVM ve cadde mağazalarında işlenen hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi durumunda ceza yarı oranında artırılmaktadır (TCK m.143). Ancak, gece vaktinin tespiti göz kararıyla değil, bilimsel ölçütlere dayandırılmalıdır. Mahkemeler, UYAP üzerinde güneşin doğuş ve batış çizelgesini kullanarak suçun işlendiği saatin tam olarak belirlenmesini sağlayabilirler.

Örnek bir durumda, sanığın AVM içinde iki mağazadan sırayla alışveriş yaparken hırsızlık teşebbüsünde bulunması ve bu sırada yakalanmasıyla ilgili bir olayda, mahkeme tarafından sanığın iki kez ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi, hukuki bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, suç tarihindeki gece vaktinin belirlenmesinde UYAP çizelgesinin kullanılması gerektiği vurgulanmış, ancak bu unsurların dikkate alınmaksızın hüküm verilmesi nedeniyle temyiz yapılmamıştır.

AVM ve cadde mağazalarında hırsızlık suçunun teşebbüs aşamasında kalması durumunda, ceza miktarı dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirilebilir (TCK m.35/2). Özellikle vurgulanan bir husus, suçun kesintisiz takip sonucu mağaza içinde veya dışında yakalanması halinde suçun tamamlanmamış sayılacağıdır. Failin hırsızlık eylemi tamamlandıktan sonra takip edilmeden mağazadan çıkması ve takibin kesintiye uğraması durumunda ise suç tamamlanmış sayılır.

AVM ve Mağazadan Hırsızlık Suçu

Etkin pişmanlık, hırsızlık suçu tamamlandıktan sonra failin gösterdiği pişmanlık durumunda uygulanabilir. Ancak, suç teşebbüs aşamasında kalmışsa etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz. Etkin pişmanlığın uygulanabilmesi için failin mağaza veya mağaza sahibinin zararını tamamen gidermesi gerekmektedir.

Suçun zamanaşımı süresi 15 yıldır. Uzlaştırma prosedürü bu suç kapsamında uygulanmaz. Yargılamalar asliye ceza mahkemeleri tarafından gerçekleştirilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), sanığın belirli koşulları sağlaması durumunda uygulanabilir. Zararın tamamen giderilmesi, HAGB kararı verilebilmesi için önemli bir şarttır. Adli para cezası ise, hapis cezasının yanı sıra veya tek başına uygulanabilir. Ancak, ceza miktarı 1 yılı aşıyorsa adli para cezasına çevrilemez.

AVM ve Mağazadan Hırsızlık Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve AVM ve mağazadan hırsızlık suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!