Faaliyetlerimiz

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz kamu zararına dolandırıcılık suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Fail ve Zarar Gören

 • Fail, dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren kişidir.
 • Zarar gören ise kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliğidir.

Kamu Kurumu ve Kuruluşun Tanımı

 • Kamu kurum ve kuruluşları genel, katma ve özel bütçeli kurumlar, belediyeler, kamu iktisadi teşekküller, ve özel kanunlarla kurulan diğer devlet teşekkülleri gibi tüzel kişiliklere sahip kuruluşlardır.

Hileli Davranışlar

 • Dolandırıcılık eylemi için failin hileli davranışlarda bulunması gerekmektedir.
 • Hilenin yoğun, ağır ve ustaca olması, mağduru yanılgıya düşürmesi önemlidir.

Kamu Zararı

 • Suçun işlenmesiyle kamu kurum ve kuruluşlarının malvarlığına zarar verilmesi gerekmektedir.
 • Zarar, hak edilmeyen para almak veya borç geri ödememek şeklinde olabilir.

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

 • Bu kuruluşlar da kamu kurumu olarak kabul edilir ve kamu zararına dolandırıcılık suçunun zarar göreni olarak kabul edilirler.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık Suçu

Kamu Zararına Dolandırıcılık Suçu Teşebbüs Hükümleri

 • Suç teşebbüs aşamasında kalmışsa cezada indirim yapılabilir.

Kamu Zararına Dolandırıcılık Suçu Etkin Pişmanlık

 • Failin suçtan zarar gören veya mağdurun zararını gidermesi halinde cezada indirim yapılabilir.

Görevli Mahkeme ve Yargılama Süreci

 • Yargılama ağır ceza mahkemesi tarafından yapılır.
 • Suçun takibi şikayete bağlı değildir ve suç resen soruşturulur.

Kamu Zararına Dolandırıcılık Suçu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

 • Mağdurun zararının giderilmesi halinde hüküm geri bırakılabilir.

Kamu Zararına Dolandırıcılık Suçu Cezanın Ertelenmesi veya Adli Para Cezasına Çevrilmesi

 • Hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir veya ertelenebilir, ancak bu durumlar cezanın miktarına ve koşullara bağlıdır.

Kamu Zararına Dolandırıcılık Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!