Faaliyet Alanlarımız

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası Şartları Nedir?

Suç işleme nedeniyle boşanma davası, genel boşanma davaları gibi aşamalardan geçmektedir. Davanın açılması, delillerin sunulması, tarafların beyanlarının alınması ve sonuç olarak kararın verilmesi gibi süreçlerden oluşmaktadır. Bu süreçlerde, tecrübeli bir boşanma avukatı‘ndan danışmanlık ve hukuki destek almak önemlidir.

Konu Başlıkları

Boşanma sebepleri  Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, ve akıl hastalığı gösterilir.

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu’nun 165’inci maddesi uyarınca eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Fakat eşlerden birinin suç işlemesi diğer eş bakımından mutlak boşanma sebebi kabul edilemez. İşlenen suçun boşanma gerekçesi olabilmesi için küçük düşürücü suç niteliğinde olması ve evlilik birliğinin boşanmak isteyen eş bakımından birlikte yaşam sürmenin beklenemeyeceği düzeyde sarsılmış olması gerekir.

Dolayısıyla suç işleme sebebiyle boşanma, nisbi nitelikli bir boşanma sebebidir.

Bu çeşit suçlar; ahlak kurallarının ve toplumun reddettiği, yüz kızartıcı suç olarak da adlandırılan suçlardır. Hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, zimmet, irtikap, rüşvet almak, ihtilas, uyuşturucu madde kullanmak veya ticaretini yapmak, genelev işletme, kasten insan öldürme gibi suçlar örnek olarak sayılabilir.

Suçun suçun yüz kızartıcılığı mutlak değildir; hakim somut olayın özelliklerine, davalının kusuruna ve toplumun anlayışına göre takdir edecektir.

Suç işleme nedeniyle boşanma davası açılması süreye tabi tutulmamıştır, her zaman açılabilir. Bu süreçte hakim derhal boşanma kararı vermeyip suça ilişkin ceza davasını bekletici mesele yapabilir. Böylece çelişkili kararlar verilmesi engellenmiş olacaktır.

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası için Bize Ulaşın

Suç işleme nedeniyle boşanma davası açılması, delillerin sunulması, tarafların beyanlarının alınması ve sonuç olarak kararın verilmesi süreçlerini içerir. Bu süreçte doğru bir şekilde ilerlemek ve haklarınızı korumak için tecrübeli bir avukattan destek almak önemlidir.

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, suç işleme nedeniyle boşanma davalarında müvekkillerimize profesyonel destek sunmaktayız. Hakkınızı aramak ve adil bir sonuca ulaşmak için bize danışabilirsiniz.

Hukuk büromuza ve suç işleme nedeniyle boşanma davası için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!