Faaliyet Alanlarımız

Yağma (Gasp) Suçu ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz yağma suçu ve cezası ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Yağma (Gasp) Suçu, Türk Ceza Kanunu‘nun 148. ve 149. maddeleri arasında düzenlenen bir suçtur. Bu suç, bir kişinin zilyetliği başkasına ait bir menkul malı cebir veya tehdit kullanarak almasıyla gerçekleşir. Yağma suçu, mağdurun malvarlığına yönelik haksız bir eylemdir ve suçun konusu herhangi bir menkul maldır. Gayrimenkul mal, yağma suçunun konusu olamaz.

Yağma suçunun temel unsurları, başkasına ait malın alınması fiili ile birlikte cebir veya tehdit kullanılmasıdır. Bu suç, hırsızlık suçundan farklı olarak malın alınması esnasında cebir veya tehdit unsurlarının bulunmasıyla ortaya çıkar. Mağdur, malı teslim etmek veya alınmasına karşı koymamak için cebir veya tehdit altında kalmaktadır.

Cebir, bir kişinin bir şeyi yapması veya yapmaması için zor kullanması anlamına gelirken, tehdit ise bir kimsenin iç huzuruna, karar verme hürriyetine ve serbest hareket etme özgürlüğüne yönelik bir müdahaledir. Yağma suçunda tehdit edilen kişinin hayatı, vücut veya cinsel dokunulmazlığına karşı saldırı olabileceği gibi malvarlığı yönünden büyük zarara uğratılacağı yönünde de tehdit edilebilir.

Yağma Suçu

Yağma suçunun cezası, suçun işlenme şekline ve nitelikli hallerine göre değişir. Basit yağma suçunun cezası 6 ila 10 yıl arasında değişirken, nitelikli yağma suçunun cezası 10 ila 15 yıl arasında değişir. Nitelikli yağma suçunun işlenme şekilleri arasında silahla işlenmesi, kişinin kendisini tanınmayacak hale koyması, birden fazla kişi tarafından işlenmesi, yol kesmek suretiyle veya konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde işlenmesi gibi durumlar yer alır.

Suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla işlenen yağma suçu da nitelikli haller arasındadır. Bu durumda, suçun işlenmesinde var olan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılır. Bu nitelikli hali oluşturmak için gerçekte bir suç örgütünün var olması gerekmez, failin böyle bir örgüt adına hareket etmesi yeterlidir.

Yağma suçunun ceza miktarı açısından önemli bir suç olduğundan, iddia ve savunmanın bir Ceza avukatı aracılığıyla yapılması önemlidir.

Yağma Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve yağma (gasp) suçu ve cezası ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!